Családi napközink életében komoly szerepet tölt be a kreatív alkotás. Játékos foglalkozások keretében tanuljuk meg, hogy egyszerű anyagokat miként használhatunk fel hasznos és szép játékok készítésére.

  A gyerekeket a játék segíti az önkifejezésben, az élmények és érzelmek feldolgozásában, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a társas és egyéni játékra.
Beszéd
  Bölcsődénkben a foglalkozásainkon játékosan, versek, mondókák segít- ségével mélyítjük Csigacsaládunk tagjainak szókincsét. Különösen nagy figyelmet fordítunk a magyar nyelv- helyesség fejlesztésére.
Mozgás
  A napi rendszeres, játékos torna kiváló alkalom a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék, a ritmusérzék fejlesz- tésére, a speciális feladatok pedig elősegítik a térben való tájékozódás fejlesztését.
Kézműves foglalkozások
  Használunk gyurmát, papírt, festéket és sok egyéb természetes anyagot (falevelet, gesztenyét, tobozokat). Célunk, hogy a kreatív alkotás közben észrevétlenül fejlesszük a Csigacsalád tagjainak kreativitását, forma- és színérzékét.